top of page

BOOTHUISPLEKKEN 

We dienen met z'n allen bewust zijn van hoeveel er wordt verwacht van ons maar dat we eveneens kunnen stilstaan dat het niet altijd voor iedereen mogelijk is om de uitgezette koers en de gekozen snelheid te halen.   We willen zodoende nog meer inzetten op het besef dat kwetsbaarheid iets is van ons allemaal en dat we op het één of andere punt in ons leven geconfronteerd worden met dit gegeven. Zou het dan ook niet prachtig zijn dat er plekken bestaan in onze maatschappij waar we ertoe doen maar vooral waar we met anderen in verbinding staan, waar oprecht geluisterd wordt en waar je met al je kracht maar vooral met je eigen kwetsbaarheid jezelf kan en mag zijn?

 

Het gekke is dat deze zogenaamde mentale fitnesplekken  al in overvloed bestaan! Jullie lokaal aanbod van de herstelacademie, jouw sportvereniging, jullie   organisatie, je toneelgroep, het zangkoor bij jullie in de buurt, een inloophuis in de wijk,.... en nog zoveel meer...   Het is momenteel enkel een kwestie om deze plekken te ontdekken en bekendheid te geven aan al deze warme initiatieven... Want... je staat er niet alleen voor! Vergezel ons op onze reis en toon  dat jullie plek ook een boothuis plek is. Een warme plek voor jullie eigen deelnemers en leden en eveneens voor mensen in jullie eigen buurt. Nodig mensen uit, laat ze kennis maken met jullie aanbod en ontvang nieuwe leden op een hartelijke manier.... Want vaak is de eerste stap, de moeilijkste stap en eens deze hindernis is genomen en het gevoel bestaat erbij te horen, kan dit enkel bijdragen tot een maatschappij waar er werkelijk plek is voor iedereen!

 

EEN BOOTHUISPLEK BIJ MIJ IN DE BUURT? MELD JE AAN ZOEK MET ONS MEE ONTDEK, MAAK KENNIS, ERVAAR!

BOOTHUISPLEKKEN 
LIMBURG
giphy.gif
Logo_boothuis_1000px_web_edited.png

VRAGEN

HALLO, met mij alles ok hoor; Ik heb een goede baan,
huisje-tuintje-boompje, enkele vrienden, lichamelijk
geen klachten,… en toch mis ik iets in mijn leven. Ik
had het een tijdje moeilijk, ben daar met goede hulp
terug bovenop gekomen. Dat heeft me echter geleerd
dat het deugd doet om wat “in mezelf te kijken” en met
gelijkgestemden uit te wisselen over allerlei thema’s
zoals ook existentiële. In mijn dagelijkse leven vind ik
dit spijtig genoeg niet.. waar wel?


DAG, ik ben gepensioneerd, heb altijd in de zorg
gewerkt en wil graag maatschappelijk nog iets
betekenen. Dat hoeft niet meer zo therapeutisch te zijn
als vroeger, maar in verbinding gaan met mensen en
hen helpen om ervaringen te delen, zou wel mooi zijn.
Waar zou dat kunnen?


HEY, ik zou graag willen aansluiten bij een vereniging
in mijn buurt maar ik durf niet goed de eerste stap
te zetten. Hoe kan ik rustig kennis maken zonder het
gevoel te krijgen “in het diepe te worden gegooid”.
Zijn er plekken in mijn buurt waar er rekening wordt
gehouden met dit gevoel en een warm welkom wordt
geboden?


HOI, onze zoon stelt het op zich goed, maar we
merken dat hij z’n vrije tijd maar moeizaam ingevuld
krijgt en soms een eenzame indruk geeft. Hij wil wel
een balsport doen, maar komt daar alleen niet toe.
Activering vormt een drempel en hij was altijd al wat
timide in groep. Zijn er opties die we hem kunnen
bieden, clubs waar hij zich welkom zou kunnen voelen
en die hem wat op “sleeptouw” nemen?

BESTE, ik maak dan wel deel uit van onze
samenleving, maar lijk me er steeds minder in
thuis te voelen en stoor me aan tendensen zoals de
gejaagdheid, de onverdraagzaamheid, het egocentrisme.
Graag zou ik mij in mijn vrije tijd wat willen
ontspannen op een creatieve manier, met mensen die
ook de rust opzoeken.

 

 

…op deze en nog vele vragen zou Boothuis een antwoord willen geven. Het zijn nl vragen vanmensen op zoek naar mogelijkheden om voor zichzelf zorg te dragen, in hun psychisch/mentaal welzijn te investeren. Daarin ontwaren we een belangrijkonderscheid met de wereld van de (gespecialiseerde) hulp/dienstverlening die zichzelf als opdracht stelt ommensen met een hulpvraag/nood de nodige hulp tebieden. Men tracht er samen met de “cliënten” eenprobleem op te lossen of het herstel te ondersteunen na psychische kwetsuren. De waarde van dit deskundigaanbod kan niet genoeg benadrukt worden, maar toch zijn mensen ook vaak niet naar deze “zorg” op zoek, of nóg niet, of niet meer,… Voor hen zou het een meerwaarde zijn om te weten waar je op een laagdrempelige manier aan zelfzorg kan doen; Of je nu graag met anderen wat diepgaander reflecteert over literatuur, muziek, natuur, levensthema’s,.. of het doet je deugd om samen met anderen in beweging te komen, te wandelen, te sporten, te knutselen, cultuur te verkennen,noem maar op… Je geniet van ontmoeting en het gevoel dat er in de SAMENleving plaats is voor jou!

bottom of page