top of page
Label_boothuis_788px_web (002)-Hersteld.png

ONLINE
CHARTER

BOUW JE MEE AAN EEN SAMENLEVING
WAARIN IEDEREEN Z’N PLEK VINDT, WAAR WE
SAMEN INZETTEN OP PSYCHISCH WELZIJN?

“BOUW JE MEE AAN BOOTHUIS LIMBURG”

IEDEREEN IS KWETSBAAR & BOOTHUIS DRAAGT BIJ TOT DÉSTIGMATISERING


•Je bent ontvankelijker voor personen met een kwetsbaarheid als je van jezelf durft toegeven dat ook jij kwetsbaar bent!

 

INVESTEREN IN VEERKRACHT IS WAARDEVOL

• Investeren in veerkracht en psychisch welzijn helpt om vat te krijgen en werkt ook preventief. Hoe meer veerkracht, hoe minder of minder vlug je hinder ondervindt van je kwetsbaarheid of erop vastloopt.
• Boothuis zet in op zelfzorg, neemt de focus op krachten en mogelijkheden, niet op problemen.


IEDEREEN IS WELKOM, TOCH?


• Er is niets zo erg als het gevoel er niet bij te horen…. “Erbij horen” draagt bij tot psychisch welzijn
• In een boothuis-omgeving is iedereen welkom, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen (op basis van afkomst, geslacht, achtergrond, kwetsbaarheid,..).
• We streven ernaar dat iedereen zich vrij en veilig voelt om naar een boothuis-plek te gaan
• In boothuis gaan mensen respectvol en zorgzaam met elkaar om.

 

TOEGANKELIJKHEID IS NOODZAKELIJK


• Boothuis is laagdrempelig,
• Boothuis wil maximaal toegankelijk zijn, ook voor mensen met beperkte financiële middelen. (lage toegangsprijs, tussenkomsten van lokale besturen, uitpas …)
• Streven om zo weinig mogelijk voorwaarden te stellen voor deelname aan de activiteiten. (vb. geen lange termijn engagement verwachten, geen afbakening doelgroep)
• Begrip voor het gebruik van hulpmiddelen, mantelzorgers
• Warm onthaal, kennismakingsmomenten, betrokkenheid


IEDEREEN IS TOCH GELIJKWAARDIG?


• Mate van kwetsbaarheid, kennis, vaardigheden, conditie.. hebben geen invloed op je waarde of rechten als deelnemer
• In boothuis worden mensen niet beoordeeld
• Iedereen wordt gelijk bejegend


IEDEREEN HEEFT TALENT!


• We hebben allemaal nood aan een identiteit,
hiervoor (h)erkennen we jouw talenten.
• We geloven dat iedereen mogelijkheden en vaardigheden heeft!
• Samen ontdekken we deze mogelijkheden en vaardigheden.


IN VERBINDING ZIT GROEI


• Mensen die verbinding ervaren worden veerkrachtiger
• Boothuis maakt verbindingen tussen mensen, tussen diverse initiatieven,.. Zo ontstaat herkenbaarheid en een breed pallet aan mogelijkheden tot zelfzorg en deelname aan de SAMEN-leving.
• In contact met anderen leer je jezelf kennen

BOOTHUIS CHARTER

I

II

III

IV

V

VI

VII

OM ONZE BOOTHUISPROJECT TE KUNNEN LATEN GROEIEN HEBBEN WE JOUW HULP NODIG!

LAAT VAN JE HOREN EN DRAAG JE STEENTJE BIJ!

pijl gif.gif
mannetje pijl.png

BOOTHUISCHARTER

knobs-goriz1.png

Bedankt voor je steun!

WANT...

bottom of page